Thông báo

Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức 2015

6/8/2016 1:45:56 PM

Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức 2015 Kết quả dự kiến xem trong tệp đính kèm

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015

6/8/2016 1:45:23 PM

Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2015 Danh sách xem trong tệp đính kèm

Thông báo tuyển sinh

6/8/2016 1:44:46 PM

Thông báo tuyển sinh Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016

6/8/2016 1:44:08 PM

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016 Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh... xem trong tệp đính kèm

Chọn trang
TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng