Biểu mẫu

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo ...

4/11/2016 12:35:44 PM

 Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo ... 1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả:- Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo.- Địa chỉ: Số 187 - Đường Hữu Nghị - Phường Nam Lý - TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.- Số điện thoại: (052) 38433642- ...

Chọn trang
TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng