Thông báo

Thông báo tuyển sinh

6/8/2016 1:44:46 PM Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình tuyển sinh lớp liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Thư viện – Thiết bị trường học và tuyển sinh các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học
Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng