Thông báo

Thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016

6/8/2016 1:44:08 PM Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016
Ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh... xem trong tệp đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng