Thông báo

Dự kiến kết quả xét tuyển viên chức 2015

6/8/2016 1:45:56 PM Các anh, chị dự tuyển dò lại thông tin cá nhân có gì không khớp đề nghị phản ánh lại Hội đồng tuyển dụng qua Phòng TCCB Sở GD&ĐT theo số điện thoại: 0523.820473, 0912457978
Kết quả dự kiến xem trong tệp đính kèm

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

TRA CỨU
Họ và tên
Sinh ngày
Tháng
Năm
Số CMND
Học tại Trường
Số hiệu Bằng